10.4.2018

Rosatom-konsernin yhtiöiden liikevaihto nousi 10 %:lla

Rosatom suoritti kansainvälisten standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen vuodesta 2017, jonka tulosten mukaan sen liikevaihto nousi kymmenen prosenttia. Tämä kasvu saavutettiin valuuttakurssien ja uraanin hinnan laskusta huolimatta, sillä merkittävää kasvua saatiin aikaan Venäjän sisäisillä markkinoilla myydystä sähköenergiasta, sekä ulkomaille myydyistä ydinpolttoainesyklin alkuvaiheen tuotteista ja uusien ydinvoimaloiden rakennushankkeista. Vielä yksi tärkeä tekijä oli 16 %:n kasvu täysin uusissa tuotteissa, kuten mm. ydinvoiman ulkopuolinen koneteollisuus, laivateollisuus ja turvajärjestelmät. Konsernin yhtiöiden yhteenlaskettu voitto kasvoi 78 %:lla ja aktiivat 3 %:lla. Kaikki Rosatomin taloudellista vakautta ja likviditeettiä koskevat päätekijät osoittavat konsernin olevan vakaassa taloudellisessa tilassa.