17.4.2018

Rosatomin teknisessä akatemiassa pidettiin henkilöstökoulutukseen keskittynyt IAEA:n kokous

Rosatomin teknisessä akatemiassa pidettiin 10. - 13. huhtikuuta IAEA:n kokous, joka oli otsikoitu ”teknisten palveluiden henkilöstökoulutus: haasteet ja mahdollisuudet”. Tapahtuma tähtäsi kansainväliseen kokemustenvaihtoon ja sitä koskeviin tietoihin ja ehdotuksiin niiden IAEA:n jäsenmaiden välillä, jotka tekevät yhteistyötä teknisiä palveluita koskevassa koulutustoiminnassa. Kokouksessa käytiin läpi mm. perustettavien ja jo toimivien koulutuskeskusten käytännön kokemusta sekä niiden toiminnan tehostamista ydinenergia-alaa koskien. Tapahtumaan osallistui yli 50 henkeä yhteensä 15:sta eri jäsenmaasta, joiden edustajien joukossa oli koulutusalan ja henkilöstöhallinnon johtajia ja ammattilaisia. Venäjältä kokoukseen osallistui edustajia 12:sta eri organisaatiosta. Koulutus- ja pätevyysasioiden tehostamisen ohessa kokouksessa demonstroitiin mm. virtuaalitodellisuuden ja 360 asteen kameratekniikan hyödyntämistä alalla. Neuvottelujen aikana nousi useasti esiin Rosatomin teknisen akatemian ja suomalaisen valtuuskunnan välinen positiivinen kokemus koulutuskeskusten järjestelyissä. Kokouksen puheenjohtaja Steve Naylor kiteytti sen lopputulokset päättäjäispuheessaan: ”Olemme tyytyväisiä kokouksen tuloksiin ja työryhmien tehokkaaseen toimintaan. Venäjän osalta vierailu oli loistavasti organisoitu.”