4.5.2018

Kurskin ydinvoimalassa pidettiin WANO:n keskitason johtajahenkilöstön arviointitilaisuus

Kurskin ydinvoimalaitoksella pidettiin kansainvälisen ydinvoimalayhtiöiden yhteistyöjärjestö WANO:n tilaisuus, joka keskittyi ydinvoimaloiden keskitason johtajahenkilöstön arviointiin.
Tapahtumaan osallistui edustajia WANO:n Moskovan ja Pariisin keskuksista; kansainvälisten ohjaajien joukkue muodostui lopulta Venäjältä, Espanjasta, Saksasta ja Slovakiasta tulevasta yhdeksästä asiantuntijasta. Lisäksi tapahtumassa oli mukana kymmeniä keskitason johtajia Kurskin ydinvoimalan eri osastoilta.
Osallistujat vierailivat kolmannen ja neljännen voimalayksikön valvomotiloissa, säteilyturvallisuusosastolla ja koulutuskeskuksen psykofysiologisessa laboratoriossa. He suorittivat laitoksen eri osastojen henkilökunnan tarkastuksia ja haastatteluja, joissa erityistä huomiota kiinnitettiin turvallisuuskulttuuriin.
”Asiantuntijajoukko vahvisti, että laitoksen ykkösprioriteettina on käyttöturvallisuus. Tämä on oikea lähestymistapa, joka tulee säilyttää myös tulevaisuudessa”, totesi tapahtumaan osallistunut Venäjän rautateiden työturvallisuuden ja ympäristövalvonnan asiantuntija Andrei Karpov tilaisuuden lopputuloksista.
Kurskin ydinvoimalan toisen laitosvaiheen varapääinsinööri Sergei Suvorov: ”Saimme asiantuntijajoukkueelta paljon käytännön suosituksia. Niiden avulla voimme luoda laitoksen osastoihin työympäristön, jossa niiden johtajat luovat aktiivisella lähestymistavallaan ja omalla esimerkillään perustan laitoksen turvalliseen käyttöön. Jokaisen johtajan on osoitettava sitoutumisensa turvallisuuskulttuuriin, korjata työntekijöiden väärä käyttäytyminen välittömästi ja synnyttää heidän joukossaan luottamus johtohenkilöstöä kohtaan”. Tapahtuman lopputuloksena löydetyistä ongelmista ja suosituksista tehtiin alustava raportti, joka toimitettiin Kurskin ydinvoimalan ylimmän johdon käsiteltäväksi.