28.4.2018

Maailman ainoa kelluva ydinvoimala lähti vesille

Maailman ainoa kelluva ydinvoimalayksikkö on lähtenyt vesille 28.4.2018 pietarilaisen Baltiski zavodin telakalta, jossa sitä rakennettiin vuodesta 2009 lähtien. Yksikön lopullisena määränpäänä on Koillis-Siperian Tsukotka.
Rosatomin kelluvien ydinvoimalaitoksen käytöstä ja operoinnista vastaavan direktoraatin varajohtaja Dmitri Alekseenkon mukaan yksikön hinaus suoritetaan kahtena vaiheena: Pietarista Murmanskiin, ja Murmanskista Tsukotkassa sijaitsevaan Pevekiin. Alekseenko: ”Ensimmäisessä vaiheessa yksikkö hinataan ilman ydinpolttoainetta Baltsiki zavodilta Murmanskissa sijaitsevalle Atomflotin laituriin. Vuoden 2019 kesällä suoritettavassa toisessa vaiheessa yksikkö, johon on jo ladattu polttoaine ja miehistö, tuodaan Murmanskista Pevekiin”.
Itse Pevekissä, jonne kelluva yksikkö sijoitetaan, tehdään tällä hetkellä rakennustöitä: rakennetaan satamalaituria, hydrauliikkarakenteita ja ydinvoimalan turvallisen käytön takaavaa tekniikka, jotta Akademik Lomonosov siirtyisi lopulta toimimaan paikallisena sähköenergiantuottajana.
Kelluva ydinvoimala toimii kahdella KLT-40C -reaktorijärjestelmällä, jotka voivat yhdessä tuottaa 70 MW sähköenergiaa ja 50 Gcal/h lämpöenergiaa. Tämä tuotantoteho riittää pitämään yllä väkiluvultaan n. 100 000 ihmisen kaupunkia. Kyseessä on maailman ensimmäinen kuljetettava pientehoinen voimalaitos. Yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi pohjoisilla rajaseuduilla ja Kaukoidässä, joissa se toimittaa energiaa paikallisille teollisuuslaitoksille, satamakaupungeille, sekä avomerellä sijaitseville kaasu- ja öljylautoille. Kelluva voimalayksikkö on suunniteltu kestämään kaikki mahdolliset ulkoiset uhkat, mukaan lukien tsunamit ja muut luonnonkatastrofit. Tämän lisäksi sen käyttämä ydinenergian tuotantotekniikka vastaa kaikkia IAEA:n vaatimuksia, eikä aiheuta minkäänlaista vaaraa ympäristölle.