27.4.2018

Rosatom esitteli TCM NC -järjestelmän IAEA:n kokouksessa

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n pääkonttorissa Wienissä pidettiin 24.-26.4.2018 kokous, joka oli keskittynyt ydinvoimaloiden rakennushankkeiden kustannusarvio- ja analyysimenetelmiin (Technical Meeting on Nuclear Power Cost Estimation and Analysis Methodologies). Tapahtuma järjestettiin Euroopan komission, NEA OECD:n, kansainvälinen ydinvoimayhtiöiden yhteistyöjärjestö WANO:n, sekä maailman ydinenergiajärjestö WNA.
Kokoukseen osallistui asiantuntijoita yli 30:sta ydinvoimaloita käyttävästä ja rakentavasta maasta. Venäjältä edustajia oli Rosatomin kustannushallinta-alalta, OCKS-rakennuskeskuksesta ja Rosatom Overseas oy:sta. Edustajat esittelivät Rosatomin oman TCM NC (Total Cost Management Nuclear Construction) -ohjelmiston, joka on tarkoitettu hallinnoimaan ydinvoimaloiden rakennushankkeiden kustannuksia ja -määräaikoja. Rosatomin pääomasijoitusohjelmien hallintojohtaja Nikolai Vikhanskin mukaan kyseessä on kaikki prosessit kattava digitaalinen hallintajärjestelmä.
Rosatomin edustajat osallistuivat myös kokouksessa pidettyyn keskustelutilaisuuteen IAEA:n omista ydinvoimalahankekustannuksien arviointimenetelmistä. Keskusteluun osallistui edustajia WNA:sta, sekä USA:sta, Koreasta ja Brasiliasta. Nikolai Vikhanski: ”Puhuimme IAEA:n asiantuntijoiden kanssa TCM NC:n erilaisista lähestymis- ja toimintatavoista hankkeiden kustannusarviossa. Rakentavaa kokemustenvaihtoa syntyi erityisesti USA:n, Iso-Britannian, Korean ja Kiinan kollegoiden kanssa. On hyvä, että Rosatomin kokemusta saadaan mukaan kansainväliseen tietokantaan”.
Rosatomia Wienin kansainvälisissä järjestöissä edustava Aleksandr Bychkov totesi tapahtumassa pitämässään esitelmässä: ”Meillä on merkittävä vastuu kansainvälisen ydinenergia-alan johtavana yhtiönä. Tärkein tehtävämme on suoriutua tästä vastuusta mahdollisimman tehokkaasti ja sovituissa määräajoissa. Siksi meidän täytyy yhteistyökumppaniemme lisäksi taata myös itsellemme, että hankkeidemme kustannukset ja määräajat hallinnoidaan parhaiden kansainvälisten käytäntöjen ja standardien mukaisesti, vastaten täysin kaikkia kohdemaan vaatimuksia ja sääntöjä”.
Kustannushallinnan eri menetelmiä, lähestymistapoja ja käytäntöjä koskevan keskustelun aikana kokouksen osallistujat nostivat esille arviomenetelmien tärkeyden hankkeen jokaisessa vaiheessa, aina esisopimuksesta varsinaisen kaupallisen käytön aloittamiseen. Kokouksen lopputuloksena Rosatomin TCM NC sisällytettiin alan tietokantaan.