15.6.2018

Leningradin atomivoimala: Uutta VVER-1200-reaktoria käytettiin ensimmäistä kertaa 100 %:n teholla

Leningradin 2:n VVER-1200-reaktorin ykkösyksikköä käytettiin ensimmäistä kertaa täysimittaisella suunnittelukapasiteetilla 12.6.2018. Käyttö toteutettiin aikataulun, teollisen koekäytön ja ohjesääntöjen vaatimusten mukaisesti. Ennen tätä suoritettiin yhteismittausohjelma 90 %:n teholla: spesialistien suorittamat kahdeksan kontrollimittausta osoittivat, että voimayksikkö toimii luotettavasti, turvallisesti ja vakaasti. "Kahden ja puolen kuukauden ajan olemme menestyksekkäästi läpäisseet kaikki voimalaitoksen kynnysarvot ja sataan prosenttiin nosto tapahtui myös normaalitilassa", vahvisti Leningrad 2:n pääinsinööri Alexander Belyaev. - Nykyään kaikki voimalayksikön parametrit ovat reaktorin, turbiinin, generaattorin ja tehon tuotannon raja-arvojen mukaisia. Reaktorilaitoksen toimiessa 100 prosentin teholla tehdään yhteensä 73 mittausta, joista kymmenen on jo valmistunut ja 18 on prosessissa. Alustavat dynaamiset testit on tehty jo laitteiston toimiessa 75 prosentin teholla, joten oletamme, että tulevat laite- ja teknologisten järjestelmien kokeet tullaan suorittamaan ajallaan menestyksellisesti. "Lopullinen 15 päivän testinohjelma vahvistaa, että laitteet ja tekniset järjestelmät toimivat täysin suunnitelmien mukaisesti. Tämän jälkeen Leningrad 2:n ykkösyksikkö tullaan ottamaan teolliseen käyttöön. Suunnitelmien mukaan tämä tapahtuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.”