28.09.2016

Venäläinen AEM-technology läpäisi suomalaisen laaduntarkastuksen

Pekka Alakylän johtama Fennovoima Oy:n valtuuskunta suoritti tarkastuksen Petrozavodskmash-tehtaalla, joka on Rosatomin Atomenergomash-konetekniikkaosastoon kuuluvan AEM-technology-yhtiön omistama. Tarkastusta valvoi myös joukko Säteilyturvakeskuksen asiantuntijoita.

Tarkastajat analysoivat neljän päivän ajan, 20.-23. syyskuuta 2016, tehtaan dokumentaatiota ja valvoivat sen tuotantoprosesseja, sekä tutustuivat laadunvalvontajärjestelmien toimintaan sen eri tasoilla, aina sopimuksien laatimisesta ja eri toimittajien kanssa työskentelystä valmiiden tuotteiden valvonta- ja koestustoimenpiteisiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin turvallisuuskulttuuriin.

Tarkastus sujui avoimessa yhteistyöhengessä. Lopullisen tarkastusraportin mukaan Petrozavodskmash on kapasiteetiltaan monipuolinen ja nykyaikainen tuotantolaitos, jonka tuotannon ja hankkeiden hallintajärjestelmä on tehokas eri tuotantovaiheiden ja niiden vaatimien resurssien suunnittelua ja valvontaa varten. Raportissa tehtiin myös ydinturvallisuuskulttuurin parantamiseen tähtääviä suosituksia.

Fennovoima Oy on Hanhikiven ydinvoimalahankkeen omistajayhtiö. Ydinvoimala rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle.

Vuonna 2007 osaksi Rosatomin Atomenergomash-konetekniikkaosastoa perustettu osakeyhtiö AEM-technology on yksi Venäjän johtavista energiateollisuuden konepajoista. Sen koostumukseen kuuluu kokeneiden suunnittelijoiden ja prosessi-insinöörien hallinnoima insinöörikeskus sekä kaksi tuotantolaitosta: Petrozavodskmash-haara (Petroskoi) ja Atommash-haara (Volgodonsk).