13.09.2016

Leningradin ydinvoimalaitoksella pidettiin Venäjän ja Norjan säteily- ja ydinturvallisuuskomission kokous

Leningradin ydinvoimalaitoksella päättyi 13. syyskuuta 2016 Venäjän ja Norjan säteily- ja ydinturvallisuuskomission 19. kokous.

Norjasta kokoukseen osallistui edustajia ulkoasiainministeriöstä, valtiollisesta ydin- ja säteilyturvallisuushallinnosta, Finnmarkin lääninhallinnosta, sekä maan Moskovan suurlähettiläs ja Pietarin pääkonsuli. Venäjän puolelta yhteistyössä on mukana ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö, valtion Rosatom-korporaatio, biolääketieteen virasto FMBA, unitaariyhtiöt RosRAO, NO RAO ja Atomflot, OY Kontsern Rosenergoatom ja Murmanskin alueen hallitus.

Norjasta tuli vuonna 1997 ensimmäinen maa, joka aloitti Venäjän kanssa yhteisen tukiohjelman käytetyn ydinpolttoaineen ja ydinjätteiden loppusijoituksesta Kuolan niemimaalta. Tämän jälkeen ohjelmaan liittyi myös muita EU-maita, sen toiminta monipuolistui ja muuttui lopulta globaaliksi kumppanuudeksi. Tänä päivänä yhteistyöhön sisältyy hätätilannevalmius ja -toiminta, ympäristöseuranta, käytetyn ydinpolttoaineen ja ydinjätteiden käsittely, ydinobjektien käytöstä poisto, sekä sääntelyviranomaisten välinen yhteistoiminta.

Luoteis-Venäjän Kuolan niemimaalla sijaitsevissa Andreeva- ja Saida-lahdissa, ydinobjekteissa Gremiha, Nerpa ja Zvezdochka, sekä ydinjäämurtajalaivasto Atomflotin alueilla ollaan paraikaa viimeistelemässä teknistä infrastruktuuria radioaktiivisen jätteen turvallista käsittelyä, sukellusveneiden purkamista ja käytetyn ydinpolttoaineen hävittämistä ja jatkokäsittelyä varten. Luoduissa kohteissa on kierrätetty jo lähes 500 tonnia radioaktiivista jätettä.

Venäjä ja Norja allekirjoittivat vuoden 2015 syyskuussa operatiivisen tiedotussopimuksen hätätilannevalmiudesta. Vuoden kuluessa yhteistyötä tiivistettiin järjestämällä hätätilanneharjoituksia, joista yksi järjestettiin lokakuussa 2015 Leningradin ydinvoimalaitoksella ja 2016 kesäkuussa Andreeva-lahdella.

Kokouksen osapuolet huomauttivat, että vuosien aikana suoritetun ympäristöseurannan ansiosta alueen ilmastojen ja vesistöjen tilanne ei ole heikentynyt. Sääntelyviranomaiset puolestaan ilmoittivat, että alueen säteilytilanne on parantunut.

Leningradin ja Kuolan ydinvoimalat ovat molemmat osa Venäjän ja Norjan välistä tiedonvaihtoa. Leningradin ydinvoimala julkaisi kokouksessa tulevaisuusraportin toimenpiteistä, jotka liittyvät RBMK-reaktorien korvaamiseen VVER-1200-reaktoreilla, sekä uusien reaktoreiden turvallisuusjärjestelmien yksityiskohtiin. Komission jäsenet pääsivät tutustumaan ensimmäisen VVER-1200:n rakennus- ja valmistelutöihin vieraillessaan uusien voimalayksiköiden rakennusalueella.

Yhteenvetona tapaamisesta Norjan ulkoministeriön valtiosihteeri ja komission maata edustava puheenjohtaja Tore Hattrem ilmaisi tyytyväisyytensä monivuotisen yhteistyön tuloksista ja kiitti venäläistä osapuolta tehokkaasta tiedonvaihdosta ja mahdollisuudesta tutustua Leningradin ydinvoimalassa sovellettavaan uuteen tekniikkaan: ”Venäjä ja Norja ovat naapureita, ja täten velvollisia tekemään vankkaa yhteistyötä kansanterveyden ja ympäristön suojelussa. Tiedonvaihto edistää yhteistä hyvinvointia ja kansojen välistä luottamusta. Olemme tyytyväisiä niihin tuloksiin, joita olemme saavuttaneet ydin- ja säteilyturvallisuuden alalla”.