22.09.2016

Rusatom Energy International osallistui Finnish Energy Day -konferenssiin

Helsingissä pidettiin 22. syyskuuta jokavuotinen Finnish Energy Day -konferenssi, jonka järjestää Tekniikka & Talous, Suomen suurin energiatalous-, teollisuus- ja talousjulkaisu.

Rusatom Energy Internationalin uusien hankkeiden osaston päällikkö Anton Dedusenko osallistui konferenssiin ja piti puhevuoron ydinvoiman ja alhaisen hiilivetypitoisuuden omaavan sähkövoimatekniikan mahdollisuuksia käsittelevässä paneelikeskustelussa.

Hän huomautti, että ydinenergia on perinteiseen sähköntuotantoon verrattuna kilpailukykyinen suuntaus, joka kattaa yli kaksi kolmasosaa maailman energiataseesta ja ei käytännössä ole lainkaan riippuvainen polttoaineen hinnasta. Dedusenkon mielestä ydinvoiman suosio tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Tällä kannalla ovat myös johtavien kansainvälisten järjestöjen, kuten IAEA:n ja WNA:n ennusteet, sekä koko maailmassa kasvava sähkön kysyntä ja yleinen trendi ydinteollisuuden innovaatiokehityksessä. Dedusenko myös huomautti, että Rosatomin nykyinen kehitystyö tähtää ydinvoimaloiden eliniän pidentämistä vähintään sadalla vuodella, joka tekee ydinvoimasta vieläkin kilpailukykyisempää sen omakustannushinnan osalta. Yhtiö kehittää myös pientehoisia ydinvoimaloita sekä ydinvoimaloita suljetulla polttoainekierrolla.

Keskustelussa, jossa käsiteltiin Suomen ja Venäjän ydinlaitosten turvallisuuskulttuuria, Anton Dedusenko ilmoitti: ”Turvallisuus on Rosatomin pääprioriteetti. Turvallisuusmääräyksiä on eri tasoilla, mutta kaikkien niiden perustana toimii IAEA:n turvallisuusperiaatteet. Tämä järjestö ei vain luo periaatteita, vaan myös valvoo huolellisesti sitä, että eri maiden valvontaelimet noudattavat niitä. Järjestön Integrated Regulatory Review Service –arviointiryhmä (IRRS) suoritti tarkastuksen Suomen säteilyturvakeskuksessa (STUK) vuonna 2015 ja sen tulokset osoittivat, että STUK on yksi maailman kokeneimmista ja luotettavimmista valvontaelimistä. Arvioinnin tuloksena tehtiin myös toki muutamia suosituksia, sillä tällä alalla pyritään jatkuvaan kehitykseen.”

Rosatomin edustaja toi esille nykyaikaisen lähestymistavan ydinvoimalan tilaajan ja laitostoimittajan välillä. Nykyään Rosatom tarjoaa itse ydinvoimalan rakentamisen lisäksi palveluita tuotannon paikallistamisessa tilaajamaan alueella, henkilökunnan koulutuksessa ja uudelleenkoulutuksessa, polttoaineen toimituksessa, ydinvoimalan ylläpidossa ja käytössä.

Anton Dedusenkon lisäksi paneelikeskusteluun osallistui Suomen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttunen, teknologian tutkimuskeskus VTT:n ydinturvallisuuden teknologiajohtaja Satu Helynen ja Pohjolan Voiman viestintäjohtaja Riitta Larnimaa. Kaikki he korostivat Suomalaisen ydinvoiman kehityksen tärkeyttä, sekä ehdotonta prioriteettia turvallisuusvaatimusten noudattamisessa ydinvoimaloiden rakennuksessa ja käytössä.

(REI:n lehdistöpalvelu)