26.6.2018

Venäjän valtiollisen duuman edustaja Gennadi Skljar ydintekniikan merkityksestä teollisuudelle ja taloudelle

Tänään on sama kalenteripäivä, kun maailman ensimmäinen ydinvoimala alkoi tuottamaan sähköenergiaa Obinskissa vuonna 1954 ja mitä loistavampi tilaisuus muistuttaa siitä vaikutuksesta, minkä ydinenergia ja ydinteknologia kokonaisuudessaan ovat antaneet maallemme. Venäjän ydinenergiateollisuus on epäilemättä aihe ylpeyteen ja mitä tärkein tekijä maamme turvallisuuden kannalta. Se takaa meille johtoaseman tieteen ja tekniikan tärkeimmässä kehityssuuntauksissa. Ydinvoimaloiden tuottama energia kattaa tänä päivänä 19 % maan energiataseesta, vaikka kaikkien ydinvoimaloiden yhteenlaskettu teho onkin lähes kaksi kertaa pienempi verrattuna kaikki energialähteet kattavaan vastaavaan suhteeseen, noin 11 %. Toisin sanoen maamme ydinenergiatuotanto on kaksi kertaa hiili-, kombi- ja vesivoimatuotantoa tehokkaampaa. Ydinvoimalat eivät myöskään luo kasvihuonepäästöjä ja ne täyttävät täysin vihreän energiatalouden periaatteet.
Venäjä on säilyttänyt asemansa johtavien ydinvoimalarakentajien joukossa ja uusimpien ydinreaktoreidemme tuottama sähkö on kaikista tehokkainta ja turvallisinta. Tässä Venäjä on ehdottomassa johtoasemassa. Kehittämämme Proryv-projektin hyötöreaktori tulee olemaan tätäkin tehokkaampi ja turvallisempi. Tämänkaltaisista laitteista on tulossa läpimurto ydinenergiateknologian kehityksessä, eikä vastaavia reaktoreita ole olemassa missään muualla. Maallamme on myös globaali auktoriteetti ydintutkimuksessa. Dimitrogradissa rakennettavasta IAEA:n nopeiden neutronien tutkimusreaktorista tulee huippuluokan kansainvälinen tutkimuskeskus. Venäjällä on merkittävä panos erilaisten kansainvälisten suurhankkeiden toteutuksessa: ITER-fuusioreaktori, vapaa elektronilaser XFEL, Euroopan synkrotronisäteilytutkimuslaitos ESRF, Euroopan ionien ja antiprotonien tutkimuskeskus FAIR sekä LHC-hiukkaskiihdytin. Ydintekniikka ei tietystikään rajoitu pelkästään energiateollisuuteen, vaan olemassa on myös ydinlääketiede, uusien lääkkeiden kehitys ja materiaalien synteesi, sekä erilaiset innovaatiot maataloudessa. Ydinfysiikassa ja ydinteknologiassa avautuu nykyään merkittäviä mahdollisuuksia; ennen kaikkea ydinlääketieteessä toteutetaan uusia suurhankkeita, jotka ovat keskittyneet syöpäsairauksien hoitoon. Tämän ohella luodaan uutta lääketieteellistä laitteistoa ja uusia radioaktiivisia lääkevalmisteita, sekä kehitetään täysin uusia hoitomenetelmiä. Tämä on puolestaan suorassa yhteydessä digitaaliteknologian kehitykseen ja vaatii uutta korkeasti koulutettua henkilöstöä luoden näin uusia työpaikkoja ja kohentaen koulutussektorin kehitystä. Ydinsektorista on tulossa merkittävä talousveturi, joka vauhdittaa koko maan teknologista kehitystä. Haluaisin myös painottaa ydinsektorin merkitystä Arktiksen haltuunotossa. Tässä ydinkäyttöisten jäänmurtajien lisäksi merkittävänä tekijänä ovat myös ydinpolttoaineella toimivat pienikokoiset SMR-voimalat, jotka ovat täysin uusi konsepti arktisia alueita varten. Kehitteillä olevat, enintään 300 MW:n tehoiset reaktorit tulevat takaamaan lämpö- ja sähköenergian tuotannon pohjoisilla syrjäseuduilla. Niiden ansiosta säästämme mittavia kustannuksia Arkikselle toimitettavassa polttoaineessa ja vältämme ympäristön saastumisen, jonka vanhanaikainen energiantuotanto aiheuttaisi. Lisäksi meidän ei tarvitse venyttää sinne pitkiä sähkönjakelulinjoja. Pienet ydinreaktorit voidaan sijoittaa sähkönkulutuskohteen lähelle ja ne toimivat ns. ydinparistoina jopa yli 10 vuoden ajan ilman polttoainelatausta. Niistä tulee perusta koko arktisen alueen haltuunotossa eikä ole yllätyksellistä, että kaikki Koillisväylän ja Arktiksen kehitystä koskevat kysymykset tuodaan nykyään Rosatomin käsiteltäviksi. Vielä yksi merkittävimmistä, ydinsektorin onnistunutta kehitystä ajavista tekijöistä on alan yleinen hyväksyttävyys. Tässä venäläinen ydinsektori on saavuttanut merkittävän aseman: riippumattomia sosiologisia tutkimuksia tekevän Levada-keskuksen suorittaman mielipidemittauksen mukaan lähes 3/4 venäläisistä suhtautuu ydinenergiaan positiivisesti. Maan ydinvoimalaitokset tuottavat 19 % maan sähköenergiasta.