9.7.2018

Bangladeshin Rooppurin ydinvoimalan kakkosyksikkö sai rakentamisluvan

Bangladeshin ydinsääntelyelin BAERA myönsi 8.7.2018 maan ydinenergiakomissio BAEC:lle suunnittelu- ja rakentamisluvan venäläisellä teknologialla rakennettavan Rooppurin ydinvoimalaitoksen toista yksikköä varten. Asiakirja vahvistaa hankkeen täyttävän kaikki turvavaatimukset ja sallii yksikön rakentamisen aloittamisen. ”ASE-yhtiöryhmä tulee hankkeen pääurakoitsijana vastaamaan Rooppurin ydinvoimalan kaikista rakennusvaiheista. Ydinvoimalaitoksen ensimmäinen yksikkö on jo rakenteilla ja toisen yksikön reaktorirakennuksen peruskivi on tarkoitus muurata vuoden 2018 heinäkuussa”, totesi Rosatomin insinööriosasto ASE Groupin johtaja Valeri Limarenko. Rooppurin ykkösyksikön rakentaminen aloitettiin vuoden 2017 marraskuussa. Sen työmaalla pystytetään tällä hetkellä reaktorisalin sisäseiniä, vahvistetaan rakennuksen ulkoseiniä ja perustusta. Myös mm. jäähdytystornien maaperää on jo aloitettu vahvistamaan. Hankkeen yleinen suunnittelu- ja rakennussopimus kahdesta 1200 MW:n VVER-reaktorilla toimivasta yksiköstä allekirjoitettiin 25.12.2015. Rakennuspaikka sijaitsee Gangesjoen itärannalla, 160 kilometriä Bangladeshin pääkaupungista Dhakasta. Samanlainen VVER-1200-reaktori tulee myös suomalaiseen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaan.