22.8.2018

LAES 2:n ykkösyksikkö läpäisi kaupallista käyttöä edeltävän loppukoestuksen

Leningradin ydinvoimalassa saatiin 22.8.2018 onnistuneesti päätökseen laitoksen uuden ykkösyksikön loppukoestus. Uutta VVER-1200-reaktorilla varustettua yksikköä käytettiin 15-päiväisen vaiheen ajan nimellisteholla ja kaikki sen järjestelmät toimivat turvallisesti ja tehokkaasti, eikä sen toiminnassa havaittu mitään hankearvoista poikkeavaa.
Ydinvoimalan pääjohtaja Vladimir Pereguda huomautti: ”Onnistunut loppukoestus vahvisti ykkösyksikön valmiuden kaupalliseen käyttöön siirtymiseen. Kaikki testitulokset todensivat pää- ja apulaitteistojen sekä yksikön turvajärjestelmien vakaan yhteistoiminnan. Yksikkö kestää vakaan kuormituksen kaikkien hankevaatimusten mukaisesti. Selvisimme tehtävästä kaksi kuukautta asetettua määräaikaa aikaisemmin, mitä voidaan pitää merkittävänä saavutuksena kaikkien hankkeen toteuttamiseen osallistuneiden osalta”.
Yksikössä alkoi 23. elokuuta kaupallista käyttöä edeltävä laitteistotarkastus, jossa reaktorin ja turbiinin, sekä muun päälaitteiston toimintaa vielä valvotaan 21:n päivän ajan.
LAES 2:ssa käytettävä VVER-1200-reaktoritekniikka edustaa tämän päivän tehokkaimpia ja innovatiivisimpia ns. ”3+”-sukupolven painevesireaktoreita, jotka täyttävät kaikki Fukushiman onnettomuuden jälkeiset turvallisuusvaatimukset. Leningrad-2 on maailman toinen VVER-1200-reaktorilla varustettu ydinvoimala. Ensimmäinen on vuonna 2016 käynnistetty yksikkö Novovoronezhin ydinvoimalaitoksella Venäjällä. Samanlainen reaktori tulee myös Suomessa Pyhäjoelle rakennettavaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaan.