22.8.2018

Rosatom on suorittanut ensimmäisen vaiheen Fukushiman ydinonnettomuudesta kerättyjen ydinpolttoainenäytteiden tutkimuksia

Rosatomin alainen konsortio on suorittanut ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa, jossa pyritään selvittämään japanilaisesta Fukushima Daiichi -ydinvoimalasta kerätyssä coriumissa (sulaneessa reaktorisydämessä) ajan myötä tapahtuneita muutoksia. Tutkimusta tehdään Japanin hallituksen alaisena, ydinvoimalassa sattuneen onnettomuuden seurausten hävittämiseksi. Projektia hallinnoi Mitsubishi Research Institute Inc.
Tutkimuksen tuloksissa käytettiin Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkitutkimuksissa luotua menetelmää, jossa Fukushiman polttoainenäytteistä luodaan mallinnuksia.
Projektin toisessa vaiheessa on tarkoitus jatkaa näytteiden tutkimista ja luoda ennakoiva mallinnus coriumin koostumuksessa tapahtuvista muutoksista. Tutkimus päättyy vuoden 2019 maaliskuussa.