17.01.2017

Autodesk ja ASE allekirjoittivat sopimuksen tietomallintamisesta rakennusteollisuuden alalla

Rosatomin kokoonpanoon kuuluva ASE Oy ja Autodesk-korporaatio allekirjoittivat Saksan Münchenissä järjestetyillä kansainvälisillä BAU 2017 -messuilla kumppanussopimuksen tietomallintamisen (BIM - eng. Building Information Model) soveltamisesta. Yhteistä teknologiaa aletaan kehittämään koeluontoisesti yhdellä ydinvoimalaitoksista. Lopullisena tarkoituksena on Autodeskin ja ASE:n kokemukseen ja edeltäviin ohjelmistoihin perustuva tuote, joka voidaan ottaa levitykseen ja käyttöön myös muissa Venäjän ja muiden maiden teollisuusyrityksissä.

Autodeskin mallinnusohjelmiin ja ASE:n kehittämään Multi-D-teknologiaan perustuva yhteinen rakennushankkeissa käytettävä tietomallinnus auttaa suunnitteluvaiheen tehokkuutta ja näin ollen tehostamaan itse teollisuuslaitosten rakentamista ja käyttöä.

”Kiinnostus tietomallinnuksen soveltamiseen rakennustyömailla kasvaa nykyaikana voimakkaasti. BIM:n ja Multi-D:n yhteinen soveltaminen auttaa rakentajia tehostamaan rakennushankkeiden suunnittelua, mallinnusta ja itse toteuttamista, parantamaan rakennusvaiheen ekologisuutta, optimoimaan rakennuksen ja siihen kuuluvien varusteiden toimintaa, sekä vähentämään kustannuksia ja parantamaan turvallisuutta. BIM:n ja Multi-D:n on itsessään BIM:n 3. tason toimintaperiaatteilla toimiva käytännön mallinnus, ASE:n ja Autodeskin yhteistyöllä on tällä alalla lupaava tulevaisuus”, totesi ASE Oy:n järjestelmäsuunnittelun ja tietotekniikan johtaja Vjacheslav Alenkov.

Tänä päivänä BIM-teknologiaa ollaan aktiivisesti ottamassa käyttöön ympäri maailmaa ja sen hyödyntäminen on vakio sekä johtavien kehitys-, suunnittelu- ja rakennusyhtiöiden hankkeissa että maiden tekemissä tilauksissa. Rakennuskohteen digitaalimalli antaa hallintajärjestelmien analysoitavaksi tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa jo rakennuksen elinkaaren aikaisimmissa vaiheissa. Sen avulla voidaan minimoida rakennusvirheiden aiheuttamat kustannukset ja hankkeiden muut riskit, sekä parantaa suunnittelua.