09.01.2017

Leningradin ydinvoimalaitoksella otettiin käyttöön uuden sukupolven VVER-1200 voimalayksiköiden toimintaa mallintava koulutussimulaattori

Rakenteilla olevan Leningradin ydinvoimalaitoksen koulutusosastolla otettiin käyttöön simulaattori, jota käytetään 1200 MW:n painevesireaktoreiden henkilökunnan koulutuksessa. Tämä monimutkainen laite- ja ohjelmistokokonaisuus on tarkka kopio aidosta voimalayksikön hallintajärjestelmästä ja se on tarkoitettu kaikkien ydinvoimassa työskentelevien opetukseen ja pätevyyden ylläpitämiseen, oli kyseessä sitten tavallinen insinööri tai vuoropäällikkö.

Laitteen käyttöönotto on merkittävä tapahtuma rakenteilla olevan voimalan koulutusosastolle, sillä se mahdollistaa sen lisensoinnin ja henkilökunnan koulutusprosessin aloittamisen.

”Koulutussimulaattori on ainutlaatuinen laite, jonka toiminta perustuu voimalayksikön ja sen paikallisten järjestelmien tarkkaan matemaattiseen mallinnukseen. Sen ohjelmiston avulla voidaan jäljentää ydinvoimalan kaikki toimintavaiheet, sekä mallintaa erilaisia poikkeus- ja hätätilanteita. Lisäksi sen avulla voimalan käyttöhenkilökunta saa käytännön kokemusta yksikön toiminnan kaikista eri vaiheista lähes todellisissa olosuhteissa. Laitteella on tärkeä tehtävä jo pian käyttöön otettavan ensimmäisen korvaavan voimalayksikön reaktori- ja turbiinilaitoksen insinöörien ja hallintahenkilöstön koulutuksessa.”, kertoi koulutusosaston päällikkö Sergei Rechkin. 

Koulutussimulaattori otettiin käyttöön Leningradin ydinvoimalassa kansainvälisten ydinturvallisuusvaatimusten mukaisesti hyvissä ajoin ennen korvaavan voimalayksikön käyttöönottoa.