14.12.2016

Polttoaineyhtiö TVEL allekirjoitti sopimuksen ydinpolttoaineen toimituksesta Ruotsiin

Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL ja ruotsalainen Vattenfall Nuclear Fuel AB allekirjoittivat sopimuksen TVS KVADRAT-ydinpolttoaineen toimituksesta Ringhalsin ydinvoimalaitokselle. 

Ydinpolttoaineen toimitukset alkavat vuonna 2021 ja niillä monipuolistetaan Vattenfall AB:n toimintaa. Uusi polttoaine auttaa yhtiötä parantamaan ydinvoimalaitosten taloudellisuutta. Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiö siirtyy tämän sopimuksen myötä painevesireaktorien (PWR) polttoainemarkkinoille. Kyseessä on TVS KVADRAT-polttoaineen ensimmäinen kaupallinen vientisopimus.

”Olemme tehneet yhteistyötä Vattenfallin kanssa vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2011 llekirjoitimme sopimuksen polttoainenippujen koeluontoisesta käytöstä. Nämä polttoaineniput ovat olleet käytössä tähän päivään asti Ringhalsin ydinvoimalan kolmannessa yksikössä ja niiden käyttö on ollut toimivaa eikä poikkeamia ole havaittu. Ensisijainen prioriteettimme on venäläisen polttoaineen turvallisuus ja luotettavuus.”, ilmoitti TVEL:n johtaja Juri Olenin.

Vuoden 2011 lopussa allekirjoitettu sopimus TVS-KVADRAT-polttoainenippujen koeluontoisesta toimituksesta Ringhalsin ydinvoimalaan oli TVEL:n ja Vattenfall Nuclear Fuel AB:n pitkän yhteistyön lopputulos, jonka ohessa ruotsalainen yhtiö suoritti korkeiden laatustandardiensa mukaisia monipuolisia tutkimuksia ja yhteensopivuusarvioita TVS KVADRAT-polttoaineesta, maan valvontaviranomaisten tarkkojen säännösten alaisena. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Vattenfall suoritti perusteellisen tarkastuksen polttoaineen koenippujen jokaisesta valmistusvaiheesta, jonka tuloksena TVEL:n tuotannon todettiin vastaavan kaikkia vaatimuksia. Vuoden 2014 kesäkuussa, neljä TVS-KVADRAT-koesauvaa ladattiin ruotsalaisen ydinvoimalan reaktoriin. Tulokset TVS-KVADRAT:n testeistä ja niiden koestuksesta Ringhalsin ydinvoimalassa kertoivat siitä, että ydinpolttoaine on sekä luotettavaa että taloudellisesti äärimmäisen tehokasta.

Vattenfallin ylijohtaja Per-Olof Nestenborg antoi korkean arvosanan polttoaineelle, sekä sen valmistusprosessille venäläisissä tehtaissa. Hän huomautti, että Vattenfall AB voi venäläisen polttoaineen ansiosta nostaa polttoaineen toimitusvarmuutta ja parantaa Ringhalsin ydinvoimalan taloudellisuutta.

TVS-KVADRAT on länsivalmisteisiin PWR-reaktoreihin käytettäväksi suunniteltu 17x17 polttoainenippu, jonka kehitys aloitettiin Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL:n toimesta vuonna 2002 ja jonka koostumukseen on sijoitettu yhtiön monivuotinen kokemus ydinpolttoaineen kehityksestä, valmistuksesta ja käytöstä VVER-1000-reaktoreissa. Sen luomisessa on sovellettu VVER-reaktorien käyttämän polttoaineen tuotannossa saavutettuja innovaatioita ja kehitysratkaisuja. Tämän ansiosta PWR-polttoaine on monilta teknisiltä ominaisuuksiltaan länsivalmisteisia polttoainevaihtoehtoja parempaa. TVS-KVADRAT täyttää kaikki PWR-reaktorien käytön asettamat taloudelliset ja toiminnalliset vaatimukset.