20.01.2017

Leningrad-2-ydinvoimalaan asennettu viimeinen suuri laitoskomponentti: 1. voimalayksikön turbiinirakennukseen asennettu 95% putkistosta

Leningradin ydinvoimalassa rakenteilla olevassa ensimmäisessä korvaavassa voimalayksikössä jatkuu VVER-1200-reaktorijärjestelmän asennus. Voimalaan asennettiin viimeinen suuri laitoskomponentti: sähköliitäntälohko, johon kytketkään kaikki reaktorin sisäisen ohjauksen ja yleisten hallintajärjestelmien virta- ja ohjauskaapelit. Tämä liitäntälohko on yksi reaktorin tärkeimmistä komponenteista, joka takaa VVER-1200:n normaalin käyttötoiminnan ja turvallisuuden.

Lohkolla on metallirakenne, joka koostuu ylimmästä levystä, välikkeestä, telineistä ja käyttöalustasta, joka kiinnitetään reaktorin päälle ja jonka kautta voimalayksikön ohjaus- ja hallintajärjestelmien sähkökaapelit kulkevat.

Ensimmäisen voimalayksikön VVER-1200:n turbiinirakennukseen on asennettu 95% putkistosta, joka yhdistää konehuoneen pää- ja apulaitteistot. ”Putket liittävät yhteen kaikki turbiinirakennuksen osat ja laitteistot. Jokaisella on oma tarkoituksensa, parametrinsa ja indikaattorinsa. Ne ovat toisen kiertopiirin syöttö-, kondensaatti-, poisto- ja höyryputkia, ja niin edelleen. Niiden kaikkien yhteinen pituus on useita kilometrejä. Tänä päivänä niistä on asennettu suurin osa, 2300 tonnia. Työt sujuvat aikataulun mukaan ja viimeisten 100:n tonnin tulisi olla asennettuna maaliskuun puoleen väliin mennessä.”, kertoi Leningradin ydinvoimalan turbiiniosaston johtaja Anatoli Gnevashev.

Tällä hetkellä ensimmäisen voimalayksikön turbiinirakennuksessa tehdään laajamittaisia käyttöönottoa edeltäviä toimenpiteitä: asennuksen jälkeistä puhdistusta, tärinätutkimusta, laitekohtaista näytteenottoa sekä eri järjestelmien ja laitteistojen hydraulisia testejä. Seuraavassa vaiheessa aloitetaan niiden testaus kylmällä ja kuumalla tyhjäkäynnillä.

”Käyttöönottoa edeltävät toimenpiteet ovat yksi ydinvoimalan rakennusprosessin viimeisistä vaiheista. Niiden tulee vahvistaa että kaikki järjestelmät on asennettu laadukkaasti, ja että voimalayksikkö toimii suunnitelmien mukaan tehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti. Ensimmäisen voimalayksikön turbiinirakennuksessa suorittamiemme testien tulokset osoittavat, että juuri näin se tuleekin toimimaan.”, kiteytti Anatoli Gnevashev.