26.1.2017

Rosatom Service Oy aloitti säännölliset ennaltaehkäisevät huoltotyöt Bushehrin ydinvoimalassa

Rosatom Service Oy:n asiantuntijat aloittivat kolmannet säännölliset ennaltaehkäisevät huoltotyöt Iranissa sijaitsevassa

Bushehrin ydinvoimalassa. Voimalan reaktoriyksikkö pysäytettiin tätä varten 22. tammikuuta.

Kyseiset huoltotyöt koostuvat hallinnollisista ja teknisistä toimenpiteistä, joita suoritetaan säännöllisin väliajoin kaikissa ydinvoimaloissa ja joiden tarkoituksena on laitteiston tilan valvonta ja vianehkäisy. Töiden aikana pyritään ennaltaehkäisemään laiteosien ennenaikaista kulumista ja ylläpitämään niiden pysyminen käyttökunnossa.

Rosatom Service Oy:n vastuulla on voimalaitoksen tärkeimpien toimintojen korjaus ja ylläpito: reaktorin keskitason huolto osittaisella polttoainelatauksella, pääkiertopumpun peruskorjaus, turbiiniyksikön huolto kolmen matalapainesylinterin avauksella, laaja-alaiset automatisoitujen prosessinvalvontajärjestelmien ja muiden sähkölaitteiden huoltotyöt, sekä turvajärjestelmien kanavien remontointi. Töiden ohessa suoritetaan myös uuden ydinpolttoaineen lataus reaktoriin.

Huoltotöitä edelsi laajamittainen tarkastus, josta vastasi Rosatom Service Oy:n asiantuntijoista ja ydinvoimalan henkilökunnasta koostuva komissio. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti suoritettavien huoltotöiden laadun takaamiseen ja työkulttuuriin.

Sen lisäksi, että Busherh-1 on Lähi-idän ensimmäinen ydinvoimalaitos, on se myös tekniseltä rakenteeltaan täysin ainutlaatuinen; sen kaltaisia laitoksia ei ole missään muualla maailmassa. Rosatom suoritti loppuun rakennushankkeen, jonka saksalainen Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU) aloitti jo vuonna 1974. Atomstroieksport (Rosatomin tytäryhtiö) onnistui integroimaan venäläisen laitteiston saksalaisten insinöörien aikaisemmin pystyttämään rakenteeseen, ottaen samalla käyttöön lähes 12 000 tonnia saksalaista tekniikkaa. Hankkeen suunnittelijat loivat ja kehittivät sitä toteuttaessaan merkittäviä uusia innovaatioita ja osoittivat huippuluokan teknistä osaamista.