3.2.2017

Helsingissä pidettiin Hanhikivi 1:n rakennushankkeen yhteistyökumppanien välinen työkokous

Seminaariin osallistui edustajia Fennovoimasta, TITAN-2-konsernista, RAOS Project Oy:sta ja Säteilyturvakeskuksesta.

TITAN-2:en asiantuntijat kertoivat suomalaisille kollegoilleen ainutlaatuisesta kokemuksestaan Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien voimalayksiköiden rakentamisessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Grigori Naginski korosti hankkeen merkitystä TITAN-2-konsernille. Hänen sanojensa mukaan konsernin insinöörit työstävät tällä hetkellä yhdistetyn standardin mukaisia hankeasiakirjoja. Konsernin pääinsinöörin sijainen, Ljudmila Kobzareva piti esitelmän jossa kerrottiin tuotantolaitosten tiedonkeruujärjestelmästä, turvallisuuskulttuurista ja työkokemuksen soveltamisesta ydinvoimalan rakentamisessa.

Hankkeen yhteistyökumppanit sopivat järjestävänsä tulevaisuudessa samankaltaisia tapaamisia säännöllisesti kokemusten vaihtoa varten.

TITAN-2-konserni toimii pääurakoitsijana sekä Pyhäjoelle rakennettavassa Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeessa että Pietarin lähellä sijaitsevan Sosnovy Borin Leningradin ydinvoimalan uusien voimalayksiköiden rakentamisessa.