3.2.2017

Kuolan ydinvoimalaitoksella käynnistyi ydinvoimayhtiöiden yhteistyöjärjestö WANO: narviointi

Kuolan ydinvoimalaitoksella alkoi 3. helmikuuta 2017 WANO:n (World Association of Nuclear Operators) riippumattomien asiantuntijoiden suorittama vertaisarviointi.

Tarkastajien joukkoon kuuluu ydinvoiman ammattilaisia Armeniasta, Bulgariasta, Unkarista, Intiasta, Ukrainasta, USA:sta ja Ruotsista. Tarkastusta koordinoi slovakialaisen Slovenske elektrarne -yhtiön pääinsinööri Jan Nanjo. Tarkastus jatkuu 17.2 asti.

WANO:n tarkastus kattaa seuraavat osa-alueet: organisaatio ja hallinto, käyttö, korjaus, tekninen tuki, käyttökokemus, säteilysuojelu, hätätilavalmius, henkilökunnan koulutus ja pätevyys.

Tämänkaltaiset vertaisarvioinnit ovat yksi ”Fukushiman jälkeisiä” tapahtumia, joita järjestetään WANO:n hallintoneuvoston päätöksestä. Menetelmän kehitti Pariisin WANO-keskus, jolla on laajaa kokemusta erityyppisillä reaktoreilla varustettujen ydinvoimalaitosten tarkastuksista. Moskovan WANO-keskus suoritti ensimmäisen vertaisarvioinnin vuonna 2015 tsekkiläisellä Temelinin ydinvoimalaitoksella.