6.3.2017

Euroopan komissio antoi luvan jatkaa Unkarin Paksin ydinvoimalan rakentamista

Euroopan komissio sai päätökseen tutkintansa mahdollisista rikkomuksista Paksin ydinvoimalan rakennushankkeessa (Paks-2) Unkarissa ja antoi luvan jatkaa sen toteuttamista. Paksin uusien voimalayksiköiden rakentaminen voi alkaa vuosina 2017-2018. Venäjä ja Unkari allekirjoittivat vuoden 2014 lopussa alustavat asiakirjat viidennen ja kuudennen yksikön rakentamisesta Unkarin ainoaan ydinvoimalaan. Uudet yksiköt toteutetaan venäläisellä VVER-1200-reaktoriteknologialla. Euroopan komissio aloitti vuoden 2016 alussa tutkinnan asetettuaan kyseenalaiseksi Paks-2-hankkeen kolme eri osa-aluetta: hankkeeseen liittyvä valtionavustus, sen toteutuksesta saatavilla oleva julkinen tiedotus ja julkisia hankintoja koskevat säännöt. Kirill Komarov, Rosatomin apulaispääjohtaja, sanoi: ”Rosatom on tyytyväinen siitä, että Euroopan komissio sai päätökseen Paks-2:a koskevan tutkintansa. Kahden uuden voimalayksikön rakentaminen on tärkeä osa Venäjän ja Unkarin välistä yhteistyötä ja olemme iloisia, että pääsemme viimeinkin siirtymään hankkeen aktiiviseen toteuttamisvaiheeseen. Unkariin rakennetaan ”Gen 3+”-huipputeknologiaan perustuvat voimalayksiköt, jotka vastaavat täysin kaikkia ”Fukushiman jälkeisiä” turvallisuusvaatimuksia ja IAEA:n suosituksia.