4.9.2018

Moskovassa pidettiin korotetun rikastusasteen ydinpolttoainetta käsittelevä IAEA:n kokous

Moskovassa pidettiin kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n kokous, jossa käsiteltiin korotetun rikastusaineen ydinpolttoaineen tuotantoa ja käyttöä. Kyseessä oli kevytvesireaktoreihin tarkoitettu polttoaine, jolla on 5 %:a korkeampi rikastusaste. Yksi tapahtuman järjestäjistä oli Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL ja siihen osallistui yhteensä 40 asiantuntijaa 12:sta eri maasta. Osallistujien joukossa oli edustajia eri sääntelyvirastoista, ydinvoimayhtiöistä, ydinpolttoaineen tuottajista, tutkimuskeskuksista ja IAEA:sta.
Kolme päivää kestäneen kokouksen aikana keskusteltiin yksityiskohtaisesti korkearikasteisen ydinpolttoaineen käyttömahdollisuuksista, valmistuksesta, uusista kehityssuuntauksista, sekä turvallisuus- ja lisensointikysymyksistä. Kokouksessa nostettiin esille, että uraanin U-245-isotoopin osuuden nostaminen rikasteessa 7 %:iin mahdollistaisi 18-kuukautisen polttoainekierron, perustuen regeneroituun uraaniin, jossa on korotettu U-236-pitoisuus. Tulevaisuudessa käyttöön saataisiin turvallisempaa uraani-erbium-polttoainetta 24-kuukautisella polttoainekierrolla. Korotettu rikastusaste auttaa myös tehostamaan polttoaineen käyttöä, sillä se tulee vähentämään ydinpolttoainenipussa olevien sauvojen määrää.