18.9.2018

Rosatomin pääjohtaja esiintyi IAEA:n 62. yleiskonferenssissa

Wienissä käynnistyi 17.9.2018 kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n 62. yleiskonferenssi, joka järjestetään YK:n kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelutavoitteiden puitteissa. Konferenssiin osallistuu perinteisesti korkean tason vierailijoita yli 160:sta IAEA:n jäsenmaasta keskustelemaan ydinalan ajankohtaisista kysymyksistä ja määrittelemään alan kehityssuuntauksia.
Venäläistä delegaatiota johti Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev. Konferenssin pääistunnossa esiintyessään Likhachev painotti sitoutumista Abu Dhabissa pidetyn IAEA:n ministerikokouksen loppuasiakirjassa tehtyihin johtopäätöksiin: ”Olemme tyytyväisiä siihen, että teesi ydinenergiasta testattuna, puhtaana, turvallisena ja taloudellisena tulevaisuuden energiaturvallisuuden ja kestävän kehityksen takaajana on vahvistettu”. Hän toi esille, että Venäjä tarjoaa apua myös maille, jotka ovat kiinnostuneita ydinenergian soveltamisesta energiateollisuuden ulkopuolella: Rosatom rakentaa tiede- ja teknologiakeskuksia, jotka on suunnattu ydintieteen ja -lääketieteen, sekä säteilyteknologian teollisuus- ja maatalouskäytön kehittämiseen.
Yhdeksi lähitulevaisuuden päätehtäväksi Rosatomin pääjohtaja nimesi ydinpolttoaineen tehokkaan kierrättämisen. Tämä on hänen mukaansa saavutettavissa vaiheittaisella siirtymisellä kaksiosaiseen ydinenergiajärjestelmään, johon integroidaan perinteisten reaktorien lisäksi suljetun polttoainekierron omaavia hyötöreaktoreita. ”Tarjoamme myös ydinpolttoaineen kierrätyspalveluita, jossa käytetty uraani ja plutonium voidaan tehokkaasti säilöä ja tuoda takaisin polttoainekiertoon. Kaikki tämä takaa ydinenergian kysynnän seuraaville vuosikymmenille.”