9.10.2018

Akkuyun ydinvoiman työmaalla Turkissa pidettiin ensimmäinen avointen ovien päivä

Turkin Mersinin maakunnassa sijaitsevalla Akkuyun ydinvoimalan rakennustyömaalla pidettiin ensimmäinen hankeyhtiö Akkuyu Nuclearin järjestämä avointen ovien päivä.
Tapahtumaan osallistui asukkaita työmaata ympäröivän Gülnarin alueen asutuskeskuksista. Vierailijat pääsivät bussikiertoajelulle, jossa tutustuttiin laitoksen rakennustyömaahan ja sen infrastruktuuriin, keskusteltiin hankeyhtiön edustajien kanssa ja perehdyttiin ydinvoimalan toimintaperiaatteisiin, sekä sen turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskeviin kysymyksiin.
”Ydinvoimalan rakentaminen ei olisi mahdollista ilman paikallisen väestön tukea, siksi pidämme äärimmäisen tärkeänä ylläpitää dialogia heidän kanssaan. Akkuyun ydinvoimalaa alettiin rakentamaan tasan puoli vuotta sitten. Tämä on ensimmäinen avointen ovien päivä ja suunnittelemme niiden järjestämistä säännöllisesti myös tulevaisuudessa, jotta paikalliset pääsisivät omin silmin seuraamaan rakennushankkeen etenemistä sekä esittämään vapaasti sitä koskevia kysymyksiä”, totesi Akkuyu Nuclearin toimitusjohtaja Juri Galanchuk. Hänen mukaansa ydinvoimalan kaltaisella suurella infrahankkeella on merkittävä positiivinen vaikutus alueeseen: vakaan sähköntuotannon lisäksi se edesauttaa muun infrastruktuurin kehittymistä, luo uusia työpaikkoja ja lisää paikallisten tuotteiden kysyntää.
Turkkilaisen hankkeen henkilökunta vieraili aikaisemmin 8.9.2018 Suomen Pyhäjoella tutustumassa Hanhikivi-1-ydinvoimalahankkeessa järjestettyyn avointen ovien yleisöpäivään.