22.10.2018

Andrei Rozhdestvin: ”Täysin päästöttömään sähköntuotantoon ei kykene yksikään tuotantoteknologia”

Lähde: Energate
Rosatomin Länsi-Euroopan aluejohtaja Andrei Rozhdestvin antoi haastattelun Energate-julkaisulle, jossa hän kertoi valtionyhtiön näkymistä ydinenergian nykyiseen tilaan ja tulevaisuuteen. Haastattelun alkuperäiskieli on saksa.
Energate: Venäjä on yksi niistä maista, jotka pitävät ydinvoimaa avainteknologiana CO2-päästöjen vähentämisessä. Miten luotettavana pidät tätä kehityssuuntaa?
Andrei Rozhdestvin: Avaimena CO2-päästöjen vähentämiseen on huolellisesti suunniteltu ja monipuolinen energiateollisuus, johon mielestäni kuuluvat sekä ydinvoima että uudistuvat energianlähteet. Molemmat tuotantomuodot ovat puhtaita ja täydentävät toinen toisiaan kilpailemisen sijasta. Hiilipäästöistä ei päästä eroon ilman hiilivedyistä luopumista, mutta tällä hetkellä ne kattavat jopa 40 % energiantuotantokapasiteetista. Uudistuvat energianlähteet eivät millään kykene korvaamaan tätä kysyntää ja vaikka niiden tuotantotehokkuus onkin lähivuosina noussut merkittävästi, ne eivät silti pysty tuottamaan vakaata peruskuormaa. Ei tule myöskään unohtaa sähkön hintaa, josta hyvinvointi ja talouskasvu ovat suoraan riippuvaisia. Tähän liittyen tarvitaan ydinvoiman vakaata tuotantokapasiteettia luomaan perusta puhtaalle, luotettavalle, tehokkaalle ja helposti ennakoitavalle energiantuotannolle.
Energate: Kaikista sen CO2-päästöjä vähentävistä eduista huolimatta ydinenergian ongelmana on silti ydinjätteen pitkäikäinen loppusijoitus. Miten eettisenä pidät tätä tulevien sukupolvien kannalta?
Rozhdestvin: Ei ole olemassa täysin päästöttömiä energiantuotantomuotoja. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että kaikki ydinjätteet eivät itse asiassa ole jätteitä, vaan kierrätettävää materiaalia: käytetty ydinpolttoaine on tärkeä resurssi ns. ydinpolttoainekierrossa. Venäjä kehittää nyt tekniikkaa, jonka avulla ydinpolttoainekierto saadaan suljettua, eli toisin sanoen voimme jo tänä päivänä palauttaa merkittävän osan ydinjätteistä takaisin polttoainekiertoon. Avainteknologiana tässä ovat nopeat hyötöreaktorit, jollainen on esimerkiksi vuonna 2016 Venäjällä käyttöön otetussa Belojarskin ydinvoimalaitoksen nelosyksikössä. Samaa suljettuun polttoainekiertoon tähtäävää teknologiaa edustavat myös BREST OD-300 ja MBIR -reaktorit. Mitä tulee käytetyn ydinpolttoaineen ja muiden ydinjätteiden loppusijoitukseen, sitä varten on olemassa luotettavaa teknologiaa ja kansainvälisellä tasolla asiaa säännellään ankarasti mm. IAEA:n yleissopimuksella käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittelystä. Venäjä täyttää tässä kaikki velvollisuutensa.
Energate: Miten tärkeänä Rosatom pitää eurooppalaisia ydinenergiamarkkinoita?
Rozhdestvin: Rosatom pitää Eurooppaa yhtenä avainpartnereista, EU:ssa on meille suurimmat vientimarkkinat. Toteutamme tällä hetkellä uusia ydinvoimalahankkeita Suomessa ja Unkarissa, jotka ovat maita, joissa meidän VVER-teknologia on ollut käytössä jo kymmenien vuosien ajan. Toimitamme lisäksi luonnonuraania ja rikastettuja uraanituotteita moniin Euroopan maihin. Valmistamme ranskalaisen AREVA:n kanssa yhdessä ydinpolttoainetta Iso-Britannian, Saksan, Sveitsin ja Hollannin ydinvoimaloihin. Lisäksi saksalainen tytäryhtiömme Nukem Technologies mm. työstää saksalaisen Filipsburgin ja liettualalisen Ignalinan ydinvoimalaitosten alasajoa. Tieteellisellä alalla osallistumme aktiivisesti kansainväliseen ITER-fuusioreaktorihankkeeseen.