8.11.2018

Chepetskin mekaaninen tehdas alkoi valmistamaan suprajohdetta FCC-rengaskiihdyttimeen

Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiöön kuuluva Chepetskin mekaaninen tehdas (CMP) alkoi valmistamaan suprajohteen mallikappaleita maailman suurinta hiukkaskiihdytintä, eli Euroopan hiukkastutkimuslaitos Cernin FCC:tä (Future circular collider) varten. Työt pohjautuvat TVEL:n ja Cernin väliseen tutkimus- ja tuotekehityssopimukseen. Kiihdyttimen jättimäinen koko (sen ympärysmitta on jopa 100 kilometriä) ja hiukkasten kiihdytysnopeus asettavat korkeat vaatimukset laitteessa käytettävää johdetta varten. FCC:n suprajohteeksi tulee niobium-tina-pohjainen kaapeli. CMP toimittaa vuoden 2018 loppuun mennessä Cerniin neljä erilaista mallikappaletta suprajohteesta, joiden sopivuus testataan paikan päällä. Suprajohteen on suunnitellut TVEL:n alaisen A.A. Bochvarin epäorgaanisten materiaalien tutkimuskeskuksen asiantuntijat. FCC rakennetaan Sveitsissä suunnitelmien mukaan 2030-luvulla ja se korvaa laitoksen LHC-hadronitörmäyttimen, tuoden alkeishiukkasia koskevan tutkimustyön täysin uudelle tasolle.