27.11.2018

IAEA:n asiantuntijat antoivat erinomaisen arvosanan Rosenergoatomin toiminnalle

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n asiantuntijoista koostuva joukkue tarkasti Rosatomiin kuuluvan, kaikkien venäläisten ydinvoimaloiden operaattoriyhtiö Rosenergoatomin laitoksia ja antoi vahvistuksen yhtiön vahvasta sitoumuksesta turvallisuuteen. IAEA:n delegaatio työskenteli Venäjällä 11.11.2018 alkaen ja kommentoi, että monia Venäjällä käytettyjä menetelmiä voitaisiin tehokkaasti hyödyntää koko maailman ydinteollisuuskäytännöissä. OSART-tarkastusjoukkue (Operating SAfety Review Team) lähti Venäjälle maan hallituksen ja Rosatomin kutsusta. Kutsun tarkoituksena oli luoda vuorovaikutus Rosenergoatomin ja IAEA:n välille uusien käyttö- ja turvallisuussuuntausten löytämiseksi ydinvoima-alan jatkuvaa kehittämistä varten. Joukkue koostui 12:sta asiantuntijasta ja 2:sta tarkkailijasta, jotka olivat kotoisin Saksasta, Kiinasta, Kanadasta, Etelä-Afrikasta, Sloveniasta, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Japanista, Tsekistä, Slovakiasta ja Iranista. Ammattilaiset tarkkailivat 17:n päivän ajan Rosenergoatomin keskushallinnon sekä Balakovon, Kuolan ja Smolenskin filiaalien toimintaa. Tarkastuksen aikana IAEA:n edustajat arvioivat yhtiön toimintaa yhdeksällä eri osa-alueella: liikehallinto, riippumaton ydinvalvonta, henkilöresurssit, viestintä, kunnossapito ja korjaus, tekninen tuki, käyttökokemus, hankinnat, onnettomuuksien hallinta ja onnettomuusvalmius. IAEA:n asiantuntijajoukkueen johtaja Peter Tarren kommentoi: ”IAEA:n näkökulmasta tehtävä oli todella onnistunut. Asiantuntijat tulivat siihen johtopäätökseen, että Rosenergoatom tekee erinomaista työtä. Jokainen organisaatio voi aina pyrkiä parempaan toimintaan, mutta havaitsimme täällä todellisen sitoumuksen turvallisuusperiaatteisiin. Haluan erityisesti huomauttaa, että monet täällä käytössä olevat loistavat käytännöt olisivat hyödyllisiä koko globaalille ydinteollisuudelle ja auttaisivat kohentamaan ydinturvallisuutta sekä erillisissä maissa että maailmanlaajuisesti: kaksi niistä koskee viestintää ja yksi hankintoja”. Näiden kolmen erinomaisiksi arvioidun käytännön lisäksi kaikissa yhdeksässä eri suuntauksessa nostettiin esille 32 erilaista hyvää toimintatapaa. Yhtiön toimintaa voi IAEA:n mukaan parantaa liikehallinnon, riippumattoman ydinvalvonnan, korjauksen, käyttökokemuksen, onnettomuusvalmiuden ja hankintojen osalta.