30.11.2018

Rosatom sai päätökseen Unkarin ja Suomen VVER-440-reaktoreihin tarkoitetun uudistetun ydinpolttoaineen elinkaaritestit

Rosatomin insinööriosasto Atomenergomashiin kuuluvan OKB Gidropress -yhtiön tutkimus- ja koestustiloissa saatiin valmiiksi uudistettua ydinpolttoainetta sisältävien polttoainenippumallien elinkaaritestaus. Uusi polttoaine sisältää optimoidun veden ja uraanin suhteen ja on tarkoitettu käytettäväksi unkarilaisen Paksin ja suomalaisen Loviisan ydinvoimalaitosten VVER-440-reaktoreissa. Polttoaineen kehityshanke perustuu Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL:n ja vastaavien tilausyhtiöiden aiemmin tekemiin sopimuksiin. Elinkaaritestit ovat yksi tilaajan osalta tärkeimmistä kehitysvaiheista, sillä niiden tulokset osoittavat polttoainemateriaalin käytöksen olosuhteissa, jotka ovat lähellä varsinaista reaktorisydäntä. Testimallien käytöstä tutkittiin 1500 tunnin ajan virtaavassa jäähdytysnesteessä, mahdollisimman tarkkojen reaktoriparametrien alaisena (kulutus, lämpötila, paine ja painepulssit jäähdytysnestevirrassa).
Testitulokset arvioitiin, kun mallit tarkastettiin kokoonpanolinjalla, ja ne toimitettiin edelleen tilaajayhtiöiden edustajille (Fortum, Paks ja Unkarin sääntelyviranomainen) heidän vierailunsa aikana. Vierailun aikana nostettiin esille vielä kerran päätös siitä, että testimallit valmistettiin jäljittelemään palanutta ydinpolttoainetta, minkä avulla niiden rakenteen suorituskyky kyettiin tarkistamaan ja vahvistamaan kaikkien ydinpolttoaineen käyttövaiheiden osalta. Uusi toisen sukupolven VVER-440-polttoaine mahdollistaa korotetun jäähdytysnestemäärän reaktorisydämessä sekä optimoidun veden ja uraanin suhteen polttoaineen koostumuksessa. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus ydinvoimalayksikön teknisiin ja taloudellisiin käyttöarvoihin. ”Uusi polttoaine Unkarin ja Suomen ydinvoimaloille perustuu yhtenäiseen ratkaisuun, mutta TVEL voi luoda sen avulla yksilöidyn tuotteen, joka ottaa huomioon molempien tilaajien omat vaatimukset, kuten strategian polttoainekierron toteuttamisessa. Tekninen ratkaisumme mahdollista ydinvoimaloiden taloudellisemman käytön, sillä se vähentää käytössä tarvittujen polttoainenippujen määrää sekä niissä käytetyn uraanin rikastusastetta”, totesi TVEL:n tutkimus- ja tekniikkaosaston johtaja Aleksandr Ugrjumov.