27.11.2018

Arktisen laivaston jättiläiset: Venäjän ja Suomen uudet jäänmurtajahankkeet Koillisväylää varten

Laivastoyhtiö Rosatomflot teki sopimuksen suomalaisen Aker Arctic Technology -yrityksen kanssa uuden suuritehoisen, läntisellä Koillisväylällä käyttöön tarkoitetun jäänmurtajan suunnittelusta ja koestuksesta. Alukseen tulee kaksoispolttomoottoreilla toimiva 40 MW:n voima- ja propulsiokoneisto ja sitä tullaan käyttämään ympärivuotisesti kauppa-alusten saattomatkoihin Karanmerellä, Obinlahdella ja Jenisei-joella. Ydinvoimayhtiö Rosatomin alainen laivastoyhtiö Rosatomflot harkitsee tällä hetkellä useamman tämänkaltaisen jäänmurtajan hankkimista. Alukset voisivat korvata matalan kulkusyvyyden omaavat vanhentuvat ydinjäänmurtajat ja turvata Venäjän kasvavan viennin arktisia meriteitä pitkin. Toinen syy jäänmurtajiin kohdistuviin investointeihin on Koillisväylän kasvava käyttö Itä-Aasian ja Pohjois-Euroopan välisessä laivaliikenteessä. Aker Arcticin koestuksen avaintehtävänä tulee olemaan se, että jäänmurtaja selviytyy suurten nesteytettyä maakaasua Arktikselta kuljettavien Yamalmax-tankkerien saattomatkoista. Edellisiin, maakaasulla toimiviin jäänmurtajiin verrattuna Aker Arcticin uutta 40 MW:n alusta pidetään merkittävänä askeleena eteenpäin. Projektijohtaja Mika Hovilaisen mukaan se selviää tehtävistä, mihin aikaisemmin pystyivät vain ydinkäyttöisen jäänmurtajat. Niiden suorituskyky tulee olemaan korkeampi, kuin Suomessa vuosina 1988 ja 1989 Venäjälle rakennetuissa ydinkäyttöisissä Vaigach ja Taimyr -jäänmurtajissa. Arvioiden mukaan vuoden 2020 jälkeen Koillisväylän rahtiliikenteen määrä tulee merkittävästi kasvamaan nesteytetyn maakaasun ja muiden energialähteiden viennin vuoksi. Tällä hetkellä rahtia kulkee vuodessa noin 10 miljoonaa tonnia. Jäänmurtajalaivaston uudistamisella on äärimmäisen tärkeä vaikutus taloudelle ja infrastruktuurille, sillä vuosien 2022 ja 2026 välillä poistetaan käytöstä kolme ydinkäyttöistä jäänmurtajaa. Nämä alukset korvaa seuraavan kahden vuoden aikana suunnitelmien mukaan käyttöön otettavat kolme uutta Arktika-luokan jäänmurtajaa. Pitemmällä aikavälillä käyttöön otetaan vielä neljäs ja viides Arktika, sekä viisi nesteytetyllä maakaasulla toimivaa jäänmurtajaa, joiden konseptia Venäjä suunnittelee paraikaa Aker Arcticin kanssa.