22.12.2018

Ensimmäinen Leningradin ydinvoimalaitoksen vanhoista RBMK-1000-reaktoreista on sammutettu 45:n vuoden turvallisen toiminnan päätteeksi

Leningradin ydinvoimalaitoksella 21.12.2018 klo 23:30 sammutettiin lopullisesti laitoksen vanha ykkösyksikkö. Kyseessä on ensimmäinen RBMK-1000-reaktorilla varustettu voimalayksikkö, joka oli Neuvostoliiton ensimmäinen 1000 MW:n kapasiteettirajan rikkonut reaktori. Reaktorin sammutus ja kytkentä pois Venäjän sähköjärjestelmästä sujui ongelmitta. Reaktorin käynnistyspäivästä 21.12.1973 laskien se ehti tuottaa yhteensä 264,9 terawattituntia sähköenergiaa eikä sen toiminnassa ilmennyt sen koko käyttöiän aikana yhtään vakavaa, varaa aiheuttanutta tapahtumaa. Leningradin ydinvoimalaitoksen pääjohtaja Vladimir Pereguda: ”Lenigradin ykköyksikkö palveli maamme taloutta luotettavasti ja turvallisesti sekä nyky-Venäjällä että Neuvostoliitossa. Nyt siellä alkaa ydinlaitoksen elinkaaren viimeinen vaihe, eli sen alasajo. Tehtävänämme on yhtä luotettavasti ja turvallisesti huoltaa sammutettu yksikkö, purkaa ydinpolttoaine reaktorista ja poistaa käytöstä kaikki sen järjestelmät”. Venäläisten säännösten mukaan sammutettua voimalayksikköä pidetään myös käytössä olevana, kunnes sieltä on poistettu ydinpolttoaine. Tämä on suunnitteilla tehdä vuonna 2023.
Rosenergoatomin toimitusjohtaja Andrei Petrov huomautti: ”Saimme vuonna 2018 vanhan yksikön korvaavan, uuden modernilla ja tehokkaammalla VVER-1200-reaktorilla varustetun ykkösyksikön kaupalliseen käyttöön. Kuluttajan näkökulmasta tämä mahdollistaa vanhojen yksiköiden korvaamisen uusiin asteittain ja täysin huomaamatta. RBMK-reaktoreihin verrattuna uudet yksiköt omaat joukon merkittäviä etuja: ne on varustettu kaikista nykyaikaisimmilla turvajärjestelmillä, omaavat 20 % korkeamman tuotantokapasiteetin ja kaksinkertaisen, 60:n vuoden käyttöiän”. Vanhan ykkösyksikön pysäyttämisen jälkeen Leningradin ydinvoimalaitos säilyy silti Venäjän suurimpana ydinenergian tuottajana, jonka kokonaiskapasiteetti on 4200 MW.