13.12.2018

Rosatom on käynnistänyt MOX-polttoaineen teollisen tuotannon hyötöreaktoreita varten

Ensimmäinen sarjatuotettu erä uraani- ja plutoniumpohjaista sekaoksidipolttoainetta (MOX, engl. mixed oxide fuel) sisältäviä polttoainenippuja BN-800-hyötöreaktoria varten läpäisi hyväksyntäkokeet. Polttoainepelletit on valmistettu Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL:n keräämistä köyhdytetystä uraanioksideista sekä käytetystä ydinpolttoaineesta saaduista plutoniumoksideista. Nopeissa hyötöreaktoreissa, joissa käytetään uraani-plutoniumpohjaista sekaoksidipolttoainetta, syntyy sen käytön aikana tarpeeksi plutoniumia, jotta siitä saadaan tarpeeksi uutta polttoainetta reaktoria käyttöä sekä myös toisille reaktoreille valmistusta varten. Käytetyn ydinpolttoaineen kierrätyksen ja uusien uraani-plutoniumpolttoainenippujen valmistuksen ansiosta luonnonuraanista saatava energiamäärä kasvaa lähes 100-kertaisesti. Venäläisellä Belojarskin ydinvoimalaitoksella sijaitsevan BN-800-hyötöreaktorin kaupallinen käyttö alkoi vuonna 2016. Kyseinen reaktori on tarkoitettu suljetun polttoainesykliteknologia kehittämiseen, mukaan lukien täysin MOX-polttoaineella ladattua reaktorisydäntä varten.